Artwork > Textiles

Dissolution; extreme detail
Dissolution; extreme detail
2001